Limassol Address Details
Address: Gon. A. Lanitou & Ag. Spyridonos, Meg. Synergatikou Tamieutiriou Dim. Ypall.
Limassol, Limassol
Telephone: 25374311, 25374769
Fax: 25357907